Agenda

Opening Bridgeproject Denken en Doen

Maandag 11-10-2010
Franeker, Franeker


13.00 - 16.00 uur - In oktober 2010 start het project ‘Denken en Doen’ in wijkgebouw “de Terp” te Franeker. 'Denken en Doen' is een starterscursus bridge voor alle 55-plussers in de gemeente Franekeradeel. Uitgangspunt is dat iedereen kan leren bridgen. Bridge helpt om je hersens actief te houden, maar daarbij is het ook gezellig en nuttig voor sociale contacten en nieuwe activiteiten.

In ongeveer dertig lessen leren de deelnemers spelenderwijs de beginregels van bridge onder begeleiding van een docent van de Nederlandse Bridge Bond die ook de benodigde cursusmaterialen beschikbaar stelt. De aanpak is praktisch: geen urenlange theorie, maar kaarten op tafel en aan de slag!
 
Eind augustus krijgen alle 55-plussers binnen de gemeente Franekeradeel een uitnodigingsbrief in de bus. Verder wordt het project gepromoot via folders en affiches.
 
'Denken en Doen' wordt georganiseerd door de Nederlandse Bridge Bond (NBB), de Franeker Bridgeclub en de gemeente Franekeradeel. Het project is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en subsidie van de gemeente Franekeradeel. De eigen bijdrage is daardoor relatief laag.
 
Lijkt het u leuk om mee te doen met de cursus? U kunt zich opgeven tot maandag 20 september. Dit kan telefonisch bij mevr. K. IJsbrandy, beleidsmedewerker sport gemeente Franekeradeel, op nummer 0517-380343. U kunt ook een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en voorkeursdag sturen naar k.ijsbrandy@franekeradeel.nl. Er zijn 60 cursusplaatsen beschikbaar, dus geef u snel op: vol is vol!

Cursusdagen: maandag en donderdag
Tijd: 13.00 - 15.30
Locatie: Wijkgebouw de Terp
Adres: C.F. Engelhardtstraat 63
             8802 XV Franeker
Start: maandag 11 oktober
          donderdag 14 oktober 

Terug

  • 30 minuten bewegen
  • dubbel 30
  • Doe de beweegtest
  • jeugdsportfonds