De obstacle run

 Donderdag 27 april 
Tijdens Koningsdag 2017 organiseren Oranjecomite De Mandarijn, Shape sportcentrum en Spartacus Franeker  De obstacle run.

Start bij het Sjûkelân:

10:00 uur deelnemers 10 t/m 17 jaar
11:00 uur deelnemers 18+

Deelname is gratis

Voorinschrijving via: www.shapefraneker.nl of www.avspartacus.nl

Happy Fit voor kinderen met overgewicht!

Ongeveer één op de zes kinderen heeft overgewicht. Naast gezond- heidsrisico’s kan overgewicht ook sociale gevolgen hebben. Soms heb- ben kinderen moeite om lekker mee te komen met gymnastiek, sport en spelactiviteiten of worden ze zelfs gepest. Dit heeft invloed op het zelfvertrouwen en de zelfwaardering. Natuurlijk is een gezond li- chaamsgewicht van belang maar nog belangrijker is dat kinderen lekker mee kunnen doen. Het opdoen van positieve ervaringen en gevoelens van zelfwaardering zijn hierbij essentieel. Vaak is de reguliere sport

nog een stap te vroeg. Gezondheidscentrum het Want biedt gerichte begeleiding in de vorm van Happy Fit. Happy Fit is voor kinderen
met overgewicht in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar, die daar op een leuke manier samen met hun ouders aan willen werken. Doel is om gezond beweeggedrag te stimuleren en aan te leren door plezier in bewegen
te laten ervaren en de conditie te vergroten onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut. Er wordt in kleine groepjes gewerkt waardoor er veel persoonlijke aandacht is.

Door naast bewegen meer zelfvertrouwen en kennis van gezonde voed- ing te krijgen en persoonlijke belemmeringen te bespreken middels leefstijladviesgesprekken, workshops van de diëtiste en creatieve thera- peute, wordt een start gemaakt met een gezondere leefstijl. De ouders worden ook bij een aantal onderdelen betrokken. Zij zorgen immers voor de noodzakelijke randvoorwaarden en ondersteuning vanuit het gezin. De beweeglessen duren in totaal drie maanden met een frequen- tie van 1x per week of indien mogelijk 2x per week. Uit onderzoek blijkt, dat dit de beste resultaten geeft en het kind gemotiveerd blijft . Daarna wordt doorstroom naar de reguliere sport bekeken.

Voor kinderen in de leeftijd 13-18 jaar bieden wij een soortgelijk programma “Outdoor Fit” aan.

Wegens succes starten wij in februari 2015 weer met een nieuwe groep. Voor meer informatie over vergoedingsmogelijkheden zorgverzekeraar of aanmelding kunt u contact opnemen met

Gezondheidscentrum Het Want T: 0517 390 900
E: info@hetwant.nl
W: www.hetwant.nl 

Activiteitenplan 2016-2017

 
Activiteitenplan
Omschrijving
Sport- en beweegaanbod voor schooljaar 2016-2017. Ontwikkeld door samenwerking tussen gemeente, onderwijs, welzijnsorganisatie, kinderopvang en sportverenigingen middels de methode lokaal actief.
Doelstelling
Een activiteitenplan ontwikkelen en uitvoeren die bijdraagt aan het behalen van de volgende doelstellingen; 
Ø       Het percentage kinderen in groep 6, 7 en 8 dat voldoet aan de combinorm is toegenomen van 50% in 2010 naar 55% in 2016.
Ø       Het percentage jongeren in klas 2 (en bij volgende meting ook in klas 4) dat voldoet aan de combinorm is toegenomen van 46% in 2010 naar  55% in 2016 (in 2012 reeds gestegen naar 63%).
Ø       Het percentage kinderen in van 4-12 jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is toegenomen van 49% in 2015 naar 55% in 2016.
Ø       Het percentage overgewicht onder de doelgroep 4-12 jaar neemt af van 11% in 2015 naar 10% in 2016.
 
Activiteiten
Fr.Actief
Activiteit
Voor
Periode
Aanbieder
Zeskamp Agrarische Dagen
Ad sportdag
PO/VO
PO gr 8
Woe 14 sept. 2016
Do 15 september
Sportcommissie AD, SDV-leerlingen SV
Sportcommissie Activiteiten AD
Alle Leerlingen Actief!
VO (1e en 2e )
Schooljaar 2016-2017
Het Want, Shape, Sportcentrum Bloemketerp, Zwembad Bloemketerp
Softbaltoernooi
VO
September 2016
AMS en Simon Vestdijk
Outdoor activiteit
VO
September 2016
AMS & SV + externe aanbieder
SOK-programma (indoor en outdoor)
VO
Sept. 2016 – Juni 2017
AMS en SV + lokale sportverenigingen
Discozwemmen (1x per maand)
PO/V)
September-Mei 2016/2017
Zwembad Bloemketerp
Zwemvierdaagse
PO
Oktober 2016
Zwembad Bloemketerp en Franeker Zwemclub (FZC)
Jubileumloop sv Spartacus
VO
17 oktober 2016
Vrije inschrijving zie site
Zaalvoetbaltoernooi (4X)
PO/VO
November
De Skûle
De MOP (Mobiele Ontmoetings Plek)
PO/VO
Najaar ‘16, voorjaar ‘17
De Skûle (Rixt)
Happy Fit – Kinderen met overgewicht
PO
Najaar ‘16, voorjaar ‘17
Gezondheidscentrum het Want ism Onderwijs
Outdoor Fit – Jongeren met overgewicht
VO
Najaar ‘16, voorjaar ‘17
Gezondheidscentrum het Want ism Onderwijs
Judo op school
VO
Jan – Febr.-Maart 2017
Shape & particuliere aanbieder ism Anna Maria van Schuurman (AMS) en Simon Vestdijk (SV)
Lessenreeks Handbal
PO
Januari – Februari 2017
Hv Jupiter
Schoolzwemkampioenschappen
PO/
Februari 2017
Zwembad Bloemketerp, FZC
Maak kennis met tennis
PO/ VO
Februari/Maart 2017
Tennisschool v/d Lecq & Hilwerda
Schoolhandbaltoernooi (groepen 8)
PO
Maart 2017
Handbalvereniging Jupiter ’76, Schoolsportcommissie
Koningsspelen
PO
21 april 2017
Scholen zelf
Naschoolse sportactiviteiten op de scholen
PO
Sept.2016 - mei 2017
Kinderopvang Friesland ism Shape
Vriendjes en vriendinnetjes Waterpolo
PO
Mei 2017
Zwembad Bloemketerp en Franeker Zwemclub (FZC)
Kaatssportdag op Sjukelân
VO
Mei 2017
AMS en SV + Jan Bogtstra
Kano clinics
VO
Mei/juni 2017
Sportcentrum Bloemketerp ism Zwembad Bloemketerp en mogelijk de kano vereniging
 
Slagbaltoernooi
PO
Mei/juni 2017
Schoolsportcommissie?
Skeelerclinic
PO
Mei/juni 2017
Kinderopvang Friesland
Avond-4-daagse
PO
1e week juni 2017
Stichting avondvierdaagse Franekeradeel
Provinciaal schoolkaatstoernooi
VO
Juni 2017
VMBO St.Anna + AMS + SV
Buitenspeeldag
PO
8 juni 2017
De Skûle
Vakantieweek
PO
Eind juli 2017
De Skule
 
Judoclinic
PO
Sept/okt 2017
Kinderopvang Friesland, externe aanbieder- De Jong/Mol clinics
 
Dartcompetitie
VO
Structureel
De Skûle
 
Kick-boks Workout
PO/VO
Structureel
Gezondheidscentrum het Want
 
Nationale Sportweek
PO/ VO
September 2017
Sportverenigingen, meerdere aanbieders.
 
Streettennis
PO
In Sportweek
Tennisschool v/d Lecq & Hilwerda
 
Sportclinics tijdens gymlessen
PO/VO
In Sportweek
Shape
 
Maak kennis met klimmen
PO/VO
In Sportweek
SV
 
Voetbaltoernooi PO
PO
In Sportweek
Schoolsportcommissie? SDV-leerlingen SV en LO2 leerlingen AMS
 
Voetbaltoernooi VO
VO
In Sportweek
AMS en SV

  

Workshop Weerbaarheid

 

De buurtsportcoach en Selfdefence-Friesland organiseren in De Skûle een workshop weerbaarheid voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Het gaat om 6 lessen van één uur startend op dinsdag 28 oktober, voor de meisjesgroep van 19.00-20.00 uur en de jongensgroep van 20.00-21.00 uur. Tijdens de workshop leer je jezelf te verdedigen tegen een aanval door middel van trappen,stoten, het afweren en klemmen van je tegenstander of rol/val technieken. Het gaat erom dat je leert je grenzen aan te geven en te verleggen, waardoor je steviger in je schoenen komt te staan en je minder snel opgeeft.

Er kunnen maximaal 10 jongeren per groep deelnemen.

Kosten 6x voor € 20,-

Opgave voor de workshop is nodig en kan via,

De Skûle Welzijn

tel: 0517-393750/397800

Agrarische Dagen

Sportdag:
Op donderdag 19 September 2013 vind de jaarlijkse sportdag van de AD plaats. Het is een dag voor alle basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 en 8, van de basisscholen in de gemeente Franekeradeel. Deze sportdag is een samenwerking tussen de Stichting Agrarische Dagen, Aksie Radius van Stichting Radius, Sportstimuleringsproject Franekeradeel Actief, CIOS Heerenveen, en de Opleiding SDV van de RSG Simon Vestdijk te Franeker.

Mountainbikwedstrijd:

De eerste editie van de Franeker City Wall Cross, en wij denken zeker niet de laatste editie! Een parcours, een nieuw concept en een grote opzet. Donderdagavond 19 september gaat het stadsbolwerk rond het centrum van Franeker op zijn kop. Een uitdagend parcours, diverse hindernissen en obstakels vullen samen met talloze enthousiaste stadsfietsers en mountainbikers het straatbeeld deze avond.

Niet alleen de beste mountainbikers uit de lage landen, Franeker en omgeving komen aan de start in de officiële Franeker City Wall Cross wedstrijd. Vooral ook de deelnemers aan de Tour de Franeker City Wall Cross krijgen speciale aandacht! Iedereen die wel eens op de mountainbike zit en het leuk vindt om ook eens mee te doen aan zoiets spectaculairs als de Franeker City Wall Cross kan zich via deze site van de Agrarische Dagen aanmelden.


De lengte van het parcours wat word gereden is 2,2 kilometer en de renners passeren minimaal 10 hindernissen en of obstakels. Het wordt een enorm spektakel, omlijst door rijen dik publiek.

De wedstrijden die op het programma staan zijn: Tour de Franeker City Wall Cross bestaande uit drie rondes en de Franeker City Wall Cross wedstrijd (licentie en niet-licentie houders) bestaande uit 5 rondes. Op de site van de Agrarische Dagen kun je alle informatie vinden over de Franeker City Wall Cross. Op 19 september 2013, zullen er ook diverse special guests aanwezig zijn om onder andere het startschot te lossen, waarna de mountainbikers gaan strijden om de ereplaatsen.


Categorieën

De Tour de Franeker City Wall Cross is een wedstrijd waaraan iedereen mag deelnemen die in het bezit is van een mountainbike of stadsfiets. Erg leuk om eens een spectaculaire wedstrijd te ervaren. De deelnemers krijgen een nummerbord en rugnummer. Er zijn hele mooie prijzen te winnen. Uiteraard is een fietshelm verplicht.

De Franeker City Wall Cross wordt het klapstuk van de avond. 50 mountainbikers (licentie en niet licentiehouders) gaan het tegen elkaar opnemen op het boeiende parcours over het stadsbolwerk van Franeker (maximaal aantal deelnemers is 50 personen).


Jeugdvoetbalspektakel:

Jonge voetballertjes opgelet! Evenals voorgaande jaren, kun je tijdens de AD jouw voetbaltechniek weer bijspijkeren. Dat geldt niet alleen voor de al gevorderde voetballertjes en voetbalsters, maar ook voor hen die nog niet zo behendig met de bal zijn of zelfs nog nooit gevoetbald hebben. De basisschooljeugd van 6 tot 12 jaar, die graag een balletje trapt, is van harte welkom op het Sjûkelân op vrijdag 20 september.

Het leuke is dit jaar dat niemand minder dan de bekende voetbaltrainer FOPPE DE HAAN (!) deze clinics gaat leiden! Dit jaar worden er twee clinics gegeven in verschillende leeftijdscategorieën:

- 15:00 – 16:00 uur:

Voetbalclinic voor de kinderen van 6 tot 8 jaar.

- 16:30 – 17:30 uur:

Voetbalclinic voor de kinderen van 9 tot 12 jaar.

Lijkt het je leuk om aan dit spektakel mee te doen? Geef je dan op vóór zaterdag 14 september 2013!

Let op: wel graag zelf je eigen voetbalschoenen en sportkleren meenemen!


Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door C1000 Gert en Mirjam Kuipers Franeker.


Zwembad Bloemketerp

Vanaf zaterdag 31 augustus hebben wij elke laatste zaterdagavond van de maand DISCO zwemmen.

DISCO zwemmen, van 19:00 tot 21:30, jeugd t.m. 15 jaar entree €5,50 inclusief consumptie.
 
zaterdag 31 augustus 2013
zaterdag 28 september 2013
zaterdag 26 oktober 2013
zaterdag 23 november 2013
zaterdag 28 december 2013
zaterdag 25 januari 2014
zaterdag 22 februari 2014
zaterdag 29 maart 2014
zaterdag 26 april2014

Kaatslessen op de scholen

 Vanaf maart worden op alle scholen uit franekeradeel weer kaatslessen gegeven, hier krijgen jullie allemaal nog bericht over.

Schoolhandbal toernooi groepen 8

 12 maart 2013 zal in De Trije weer het jaarlijkse toernooi voor alle groepen 8 plaatsvinden. De gehele dag strijden alle scholen tegen elkaar. Er is een aparte poule voor de meiden.

Nationale Sportweek

Van 17 t/m 25 september '16  vind de Nationale Sportweek plaats.

Sponsorloop


Nationale buitenspeeldag

Op 11 Juni 2014 is de Nationale buitenspeeldag, verder berichten komen nog.

De MOP

De Mobiele Ontmoetings Plek (De MOP) is een omgebouwde SRV-wagen. Op dinsdagavond in de Professorenbuurt van 18:30 tot 20:30 uur. En op de donderdagavond in het Sexbierumervaartplan bij de Toermalijn van 19:00 tot 21:00 uur.

Jongeren kunnen langsgaan bij De MOP en meedenken en meedoen met allerlei sporten: van voetbal- en basketbal tot Panna-voetbal! Ook komt er geregeld iemand mee met de bus die vertelt over bepaalde sporten, bijvoorbeeld judo, rugby of kaatsen. Sporten is leuk en gezond en dit is leuker om het samen met buurt- of dorpsgenoten te doen! Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Skule op nummer 0517393750

Simmerwille

Ieder jaar organiseert welzijnsorganisatie De skule in de eerste week van de zomervakantie een activiteitenweek op de ijsbaan. Activiteiten zijn bijvoorbeeld; survivaltocht, dansen en zingen, fietsen en rennen, andere leeftijdsgenoten ontmoeten en knutselen.Van maandagochtend tot en met donderdagavond kunnen kinderen vakantie vieren met leeftijdsgenoten en leuke begeleiders. De vakantieweek is bedoeld voor alle kinderen in de gemeente Franekeradeel, uit de groepen 3 tot en met 8. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Skule op telefoonnummer 0517-393750 of bezoek hun website: www.simmerwille-franeker.nl 

Themamiddagen sport- en spel de Trije

Ieder jaar worden er sport- en spel middagen georganiseerd in sporthal de Trije. Bij jullie beter bekend als de “Accu’s”. Deze middagen worden georganiseerd door de CIOS-studenten van Aksieradius en zijn bedoeld voor basisschoolkinderen van alle scholen uit gemeente Franekeradeel. De sport-en spelmiddagen worden in de maanden januari, februari en maart georganiseerd.

Judo op school voor voortgezet onderwijs

Alle klassen 2 van het voortgezet onderwijs (zowel AMS als Simon Vestdijk) krijgen in het schooljaar 2012-2013, zes weken judoles tijdens de gymlessen. De judolessen worden verzorgd door een erkende judoleraar van sportcentrum Shape. Voor de lessen is judomateriaal (pakken en matten) beschikbaar gesteld door de Nederlandse Judobond. De activiteit wordt aangeboden door FRanekeradeel Actief.

Scholen Klimcompetitie

In April 2013 organiseert Franekeradeel Actief in samenwerking met Mountain Network een scholenklimcompetitie. I n de buurt van de Trije zal een klimrots opgebouwd worden waarop de leerlingen kunnen klimmen onder professionele begeleiding.De klimactiviteit is bedoeld voor alle groepen 8 in de gemeente. Tijdens de activiteit wordt uitleg gegeven over klimmen, kan er door de leerlingen worden geklommen en kunnen ze meedoen aan de kwalificatieklim. Met het laatste kunnen ze zich plaatsen voor de finaledag in Heerenveen (beste 2 of 3 van de dag). Al veel scholen hebben zich opgegeven voor de activiteit.
  • 30 minuten bewegen
  • dubbel 30
  • Doe de beweegtest
  • jeugdsportfonds