05-04-2011 - Acties SWO in Nationale Sportweek

Gratis proeflessen “Meer bewegen voor ouderen”, Stichting Welzijn Ouderen

Stichting Welzijn Ouderen biedt tijdens de Nationale Sportweek onderstaande lessen gratis aan. Sporten is gezond, ook als je wat ouder bent. De lessen zijn er op gericht dat de botten en spieren soepel blijven. Iedereen kan meedoen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de cursist. Wilt u meer informatie over Meer Bewegen voor Ouderen of algemene sportinformatie, neem dan contact op met het dienstencentrum. Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Telefoonnummer dienstencentrum 0517 – 393198
 


Hitzum:
Maandagmiddag:
Leiding: M.Buwalda
Tijd: 13:30-14:15 uur
Plaats: Hitzum

Tzum:
Dinsdagmiddag:
Leiding: M. Buwalda
Tijd: 14:45-15:30 uur
Plaats: Dorpshuis “de Moeting”, Tzum

Ried:
Dinsdagmiddag:
Leiding: Mw. C.Haagsma
Tijd: 13:15-14:00 uur.
Plaats:  Gymzaal, Ried

Franeker:
Woensdagochtend:
Leiding: Mw. M. Buwalda
Tijd: 1e groep van 9:45-10:30 uur
       2e  groep van 10:30-11:15 uur
Plaats: Dienstencentrum, Botniasteeg 15, Franeker

Achlum:
Woensdagmiddag:
Leiding: Mw. M. Buwalda
Tijd: 12:40-13:30 uur
Plaats: Gymzaal, Achlum

Sexbierum:
Donderdagmiddag:
Leiding: Mw. M .Buwalda
Tijd: 14:00-15:00 uur
Plaats: Dorpshuis it Wead, Sexbierum

Tzummarum:
Dinsdagochtend
Leiding: Mw. C. Haagsma
Tijd:9:45-10:30 uur
Plaats: Recreatiezaal Nij Bethanie, Tzummarum
 

Terug


Afdrukken Emailen
  • 30 minuten bewegen
  • dubbel 30
  • Doe de beweegtest
  • jeugdsportfonds