09-10-2012 - Bericht vanuit werkgroep senioren

 

 Voor de start van Franekeradeel Actief was er niet of nauwelijks sprake van een bestaand sportnetwerk tussen; onderwijs, sport en gemeente. Door gebruik te maken van de methode lokaal actief, staat er inmiddels een lokaal netwerk. Niet alleen onderwijs, sport en gemeente weten elkaar goed te vinden, maar ook andere instellingen zoals de Skûle, Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en Kinderopvang Friesland. Met als resultaat succesvolle activiteiten zoals de Sportdag voor basisonderwijs tijdens de Agrarische Dagen, de activiteit Judo op school in het voortgezet onderwijs en de bridgeactiviteit Denken en Doen en samenwerking bij het boekje van SWO voor senioren. (in samenwerking met SWO.

 

Tijdens de agrarische dagen in Franeker is er op de jaarmarkt op 19 september promotie gemaakt door diverse (sport)erenigingen die samenwerken in de werkgroep senioren van Franekeradeel Actief.

Het Want, sportschool Shape, Zwembad Bloemketerp, SWO met een uitnodiging voor een dansmiddag in oktober en atletiekvereniging Spartacus deelden promotiemateriaal uit in samenwerking met De Skûle Welzijn op een buiige en winderige woensdagmiddag.

         
                                                       

Terug


Afdrukken Emailen
  • 30 minuten bewegen
  • dubbel 30
  • Doe de beweegtest
  • jeugdsportfonds