10-05-2011 - Fietstochten "Fiets & Geniet" toerfietsclub Frisia

Fiets en Geniet, Echt iets voor Franekeradeel!!

Het Fiets en Geniet programma is een initiatief van de Gemeente Franeradeel in nauwe samenwerking met de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en Toer Fiets Club Frisia (TFC Frisia). Aan de deelnemers wordt een programma aangeboden met een kennismaking en zes fietstochten. De afstand van de fietstochten is ongeveer 25 kilometer en tijdens iedere tocht wordt er een gestopt bij een bezienswaardigheid in onze gemeente of in een naastliggende gemeente. Gezelligheid staat voorop bij deze fietsactiviteit!

 


Tijdens de Nationale Sportweek op zaterdag 16 april, 10.00 uur zijn meer dan 15 enthousiaste toerfietsers gestart met het programma van Fiets en Geniet in de gemeente Franekeradeel. De deelnemers werden welkom geheten door de 3 begeleiders van de fietstochten van TFC Frisia bij Blomketerp in Franeker. Er is een korte uitleg gegeven over het Fiets en geniet programma en de 5 redenen om te gaan fietsen zijn kort toegelicht. Je voelt je beter, de kilo’s vliegen er af, je leeft langer, de stress neemt af en je groeit mentaal als je fietst.

Aansluitend is in 2 groepen met begeleiding gefietst vanuit Franeker langs de zuidkant na Dronrijp.                                                                                                     
In Menaldum is een koffiestop geweest. Daarna zijn wij via Slappeterp weer richting Franeker gegaan. De omgeving was mooi om doorheen te fietsen met veel jonge lammetjes en natuurlijk prachtig weer. Bij de gemiddelde snelheid is rekening gehouden met de mogelijkheden van de deelnemers. Rond 12.30 uur was de groep weer in Franeker bij Blomketerp en waren de deelnemers enthousiast over hun eerste ervaring met Fiets en Geniet.

Het programma voor de komende periode is als volgt:
· Woensdag 18 mei 2011 tocht  van Franeker, (Blomketerp) 14.00 uur
· woensdag 8 juni tocht vanuit Sexbierum 14.00 uur
· woensdag 29 juni  tocht vanuit Franeker (Blomketerp) 14.00 uur
· woensdag 7 september tocht vanuit Franeker 14.00 uur
. woensdag  28 september afsluiting van Fiets en Geniet 14.00 in Blomketerp in Franeker.


Wie wil deelnemen kan op aangegeven datum en tijdstip zich melden bij één van de begeleiders van TFC Frisia op die dag., ook is het mogelijk om van te voren op te geven. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Herman Jongbloed via het mailadres hjongbloed@chello.nl of 06-10530820.

 

Terug


Afdrukken Emailen
  • 30 minuten bewegen
  • dubbel 30
  • Doe de beweegtest
  • jeugdsportfonds