05-12-2012 - Franekeradeel in januari van start met buurtsportcoaches!

Gemeente Franekeradeel neemt deel aan de rijksregeling “Sport en Bewegen in de Buurt”, oftewel de regeling voor buurtsportcoaches. Dit heeft het college van B&W op dinsdag 27 november jl. besloten.

Doel van dit programma is dat sport- en beweegaanbieders het sporten en bewegen in de buurt stimuleren.  Daarnaast wil men de leefbaarheid in de wijk verbeteren, een gezonde leefstijl stimuleren en de samenwerking tussen lokale organisaties versterken. Gemeenten krijgen structurele subsidie voor de inzet van buurtsportcoaches. Een buurtsportcoach wordt binnen de gemeente ingezet om sport- en beweegaanbod te organiseren.

Franekeradeel komt in aanmerking voor 3,7 fulltime arbeidsplaatsen. Onze gemeente beschikt feitelijk al over buurtsportcoaches. Dit zijn de vertegenwoordigers van de lokale organisaties en verenigingen, die bij het gemeentelijke breedtesportproject “Franekeradeel Actief” zijn aangesloten. Met behulp van hen heeft Franekeradeel Actief met succes al vele structurele bewegingsactiviteiten opgezet, voor zowel jong als oud. In samenspraak met deze organisaties heeft de gemeente er daarom voor gekozen deze bestaande functies in te zetten als buurtsportcoach.

De volgende organisaties doen mee aan de buurtsportcoachregeling:
(Aksie) Radius – De Skûle – PCBO – Simon Vestdijk – Anna Maria van Schurman – Gezondheidscentrum het Want – Atletiekvereniging Spartacus – Kinderopvang Friesland – Zwembad Bloemketerp – Sportcentrum Shape – Tennisschool v/d Lecq & Hilwerda – Handbalvereniging Jupiter ’76 – Stichting Welzijn Ouderen.

Terug


Afdrukken Emailen
  • 30 minuten bewegen
  • dubbel 30
  • Doe de beweegtest
  • jeugdsportfonds