05-10-2016 - Happy Fit voor kinderen met Overgewicht!

 

Ongeveer één op de zes kinderen heeft overgewicht. Naast gezond- heidsrisico’s kan overgewicht ook sociale gevolgen hebben. Soms heb- ben kinderen moeite om lekker mee te komen met gymnastiek, sport en spelactiviteiten of worden ze zelfs gepest. Dit heeft invloed op het zelfvertrouwen en de zelfwaardering. Natuurlijk is een gezond li- chaamsgewicht van belang maar nog belangrijker is dat kinderen lekker mee kunnen doen. Het opdoen van positieve ervaringen en gevoelens van zelfwaardering zijn hierbij essentieel. Vaak is de reguliere sport

nog een stap te vroeg. Gezondheidscentrum het Want biedt gerichte begeleiding in de vorm van Happy Fit. Happy Fit is voor kinderen
met overgewicht in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar, die daar op een leuke manier samen met hun ouders aan willen werken. Doel is om gezond beweeggedrag te stimuleren en aan te leren door plezier in bewegen
te laten ervaren en de conditie te vergroten onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut. Er wordt in kleine groepjes gewerkt waardoor er veel persoonlijke aandacht is.

Door naast bewegen meer zelfvertrouwen en kennis van gezonde voeding te krijgen en persoonlijke belemmeringen te bespreken middels leefstijladviesgesprekken, workshops van de diëtiste en creatieve thera- peute, wordt een start gemaakt met een gezondere leefstijl. De ouders worden ook bij een aantal onderdelen betrokken. Zij zorgen immers voor de noodzakelijke randvoorwaarden en ondersteuning vanuit het gezin. De beweeglessen duren in totaal drie maanden met een frequentie van 1x per week of indien mogelijk 2x per week. Uit onderzoek blijkt, dat dit de beste resultaten geeft en het kind gemotiveerd blijft . Daarna wordt doorstroom naar de reguliere sport bekeken.

Voor kinderen in de leeftijd 7-13 jaar bieden wij een soortgelijk programma “Outdoor Fit” aan.

Wegens succes starten wij in oktober/november 2016 en februari/maart 2017  weer met een nieuwe groep. Voor meer informatie over vergoedingsmogelijkheden zorgverzekeraar of aanmelding kunt u contact opnemen met

Gezondheidscentrum Het Want T: 0517 390 900
E: info@hetwant.nl
W: www.hetwant.nl 


Terug


Afdrukken Emailen
  • 30 minuten bewegen
  • dubbel 30
  • Doe de beweegtest
  • jeugdsportfonds